Prefixes starting with <My>

<My > . <MyB> . <MyC> . <MyD> . <MyE> . <MyF> . <MyG> . <MyH> . <MyL> . <MyM> . <MyN> . <MyP> . <MyR> . <MyS> . <MyT> . <MyV> . <MyW> . <Mya> . <Myc> . <Myd> . <Mye> . <Myf> . <Myh> . <Myi> . <Myk> . <Myl> . <Myn> . <Myo> . <Myr> . <Mys> . <Myt> . <Myu> . <My> (other) .