Prefixes starting with <OI>

<OIB> . <OIL> . <OIS> . <OI> (other) .