Prefixes starting with <ei>

<eig> . <ein> . <ei> (other) .